جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوّم: بررسی سندهای روایات
نگاهى به شرح حال نافع
برخى ديگر از اين روايات به نافع مولاى ابن عمر، مى رسد. از اين رو، لازم است به شرح حال او نيز نگاهى اجمالى داشته باشيم.
كافى است كه بدانيم عبداللّه بن عمر به او گفته بود:
اى نافع! از خدا بترس و بر من دروغ نبند، آن سان كه عِكْرَمه بر ابن عبّاس دروغ مى بست.
اين سخن ابن عمر در شرح حال نافع و عِكْرَمه مشهور است.
افزون بر اين، سخن احمد بن حنبل در مورد نافع قابل توجّه است، آن جا كه مى گويد: روايات نافع از عمر منقطع است(1).

(1) تهذيب التهذيب: 10 / 370.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com