جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوّم: بررسی سندهای روایات
بررسى سند روايات وفات امّ كلثوم
رواياتى كه در مورد وفات امّ كلثوم به دست ما رسيده، به طور عمده توسّط ابن سعد، در كتاب «الطبقات الكبرى» نقل شده است. در اين جا به سند آن ها نگاهى مى نماييم و پس از آن، دلالت آن ها را بررسى مى كنيم.
بى ترديد بخش عمده سندهاى اين روايت، به عامر شَعْبى منتهى مى شود. بنا بر اين، به بررسى احوالات او مى پردازيم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com