جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوّم: بررسی سندهای روایات
زبير بن بَكّار در گفتار رجال شناسان
اين روايت را ابن حجر در «الإصابه» از زبير بن بَكّار نقل كرده است.
زبير بن بَكّار، قاضى شهر مكّه و از افرادى بود كه از امير مؤمنان على عليه السلام و اهل بيت عليهم السلام سر برتافته و راه انحراف را مى پيمود و با اين ويژگى، در نزد اهل سنّت نيز مورد قدح و طعن قرار گرفته است. زبير در سال 256 درگذشت.
از ابن ابى حاتِم نقل شده است كه من زبير را ديدم، ولى حديثى از او ننوشتم.
احمد بن على سليمانى، زبير بن بَكّار را در كتاب «ضعفاء» آورده و گفته است: حديث او منكر است(1).
افزون بر اين، روايت ابن حجر از زبير، به طور مرسل نقل شده است.

(1) تهذيب التهذيب: 3 / 278.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com