جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوّم: بررسی سندهای روایات
ابن ابى مليكه در گفتار رجال شناسان
نام او، عبداللّه بن عبيداللّه است و در عدم اعتبارش همين بس كه او قاضى ابن زبير و مؤذّن خاصّ او بود(1).
اكنون يكبار ديگر به حديث مراجعه مى نماييم و در حدّ ضرورت به راويان سندهاى ديگر آن مى نگريم.
در روايات ابن سعد و رواياتى كه ابن حجر از او در كتاب «الإصابه» نقل كرده است، وكيع بن جَرّاح وجود دارد كه شرح حال او را بيان كرديم.

(1) تهذيب التهذيب: 5 / 272.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com