جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تأمّلاتی در مفهوم حدیث «النجوم»
اهل بيت و ستارگان هدايت
البته در كتاب هاى اهل سنّت و منابع معتبر روايى آنان، احاديثى از قول پيامبر صلى اللّه عليه وآله نقل شده است كه ما به مضمون آن ايمان داريم، به مفهوم آن، عمل مى كنيم و هيچ ايرادى را بر اين دسته از احاديث، وارد نمى دانيم؛ از جمله احاديث مذكور مى توان به احاديث ذيل اشاره نمود:
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد:
النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لاُمّتي؛1
ستارگان، امنيت را براى اهل آسمان به ارمغان مى آورند و امنيت امّت من نيز بر عهده اهل بيت من است.
در حديث ديگرى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد:
النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض؛2
ستارگان، امنيت را براى اهل آسمان به ارمغان مى آورند و با نابودى ستارگان، اهل آسمان نيز نابود مى شوند؛ اهل بيت من نيز امنيت اهل زمين را تأمين مى كنند و در صورت فقدان اهل بيت من، اهل زمين نيز از بين مى روند.
در سخن زيباى ديگرى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مى فرمايد:
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لاُمّتي من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس؛3
ستارگان مانع از غرق شدن اهل زمين مى شوند و اهل بيت من نيز از اختلاف امّتم جلوگيرى مى كنند. بنابراين، اگر قبيله اى با آنان مخالفت كنند، دچار اختلاف خواهند شد و در زمره حزب شيطان قرار خواهند گرفت.
شيعيان از آن رو چنين اعتقاداتى را مى پذيرند كه اين اعتقادات، به آيات قرآن كريم و احاديث متواتر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله تكيه دارد، عصمت ائمه اهل بيت (يعنى حضرت على و يازده فرزند ايشان عليهم السلام) از طريق كتاب و سنّت به اثبات رسيده است. اهل بيت در هيچ يك از احكام، با هم اختلافى نداشته اند، منتهاى تلاش خود را براى اجراى شريعت مقدس اسلام به كار گرفته اند و... .
در پايان باز همان پرسش را تكرار مى كنيم و مى گوييم:
آيا صدور چنين حديثى از سوى پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله امكان پذير است؟
در پاسخ بايد گفت: هرگز... چرا كه تأمّل در سخنان و ديدگاه هاى پيشوايان اهل سنّت پيرامون اين حديث و دقّت نظر در سندها و متن آن، به وضوح بيان گر اين حقيقت است كه حديث مذكور با همه الفاظ و سندهاى آن، جعلى و باطل بوده و تمسّك و استناد به آن جايز نيست.
خوانندگان گرامى ملاحظه كردند كه ما در اين مبحث، تنها و تنها به معتبرترين منابع حديثى، تاريخى، زندگينامه ها و ديگر كتاب ها، استناد نموديم و به نقل گفته هاى مشاهير بزرگ و پيشوايان حديث، تفسير، اصول و تاريخ اهل سنّت، اكتفا كرديم.
از خداى سبحان درخواست مى كنيم كه اعمال ما را براى حضرتش، خالص گرداند و ما را در شناخت و پيروى از سنّت راستين و اقتدا به كسانى كه شايسته اقتدا هستند، يارى نمايد.

وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد الهادي الأمين وآله المعصومين
والحمد للّه ربّ العالمين.


1 . ذخائر العقبى: 49 تحت عنوان «ذكر أنّهم أمان لاُمّة محمّد صلى اللّه عليه وسلّم» إحياء الميت: 68 به نقل از برخى پيشوايان حديث.
2 . ذخائر العقبى: 49، إسعاف الراغبين (چاپ شده در حاشيه نور الأبصار): 130 كه در هر دو منبع از قول احمد بن حنبل، روايت شده است.
3 . إحياء الميت: 85 به نقل از حاكم نيشابورى، إسعاف الراغبين: 130. در اين منبع متن حديث تا كلمه «الإختلاف» آمده است و گويد: «حاكم نيشابورى اين روايت را به شرط رعايت شروط مورد نظر بخارى و مسلم، صحيح دانسته است».

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com