جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تأمّلاتی در مفهوم حدیث «النجوم»
توطئه عايشه و حفصه
عايشه و حفصه عليه زينب بنت جحش دست به توطئه زدند. در روايتى آمده است:
عايشه گفت: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در نزد زينب بنت جحش عسل مى خورد و مدّتى نزد او مى ماند؛ من و حفصه توافق كرديم كه با ديدن رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به او بگوييم: مَغافير1 خورده اى؟
رسول خدا صلى اللّه عليه وآله پس از شنيدن سخنان هر يك از ما فرمود: نه، بلكه نزد زينب بنت جحش، مقدارى عسل خورده ام، امّا ديگر از آن عسل نخواهم خورد و تو نيز كسى را از اين ماجرا باخبر نكن.2


1 . مغافير و مغافر، جمع مغفور است و به معناى نوعى صمغ بدبوست كه از برخى درختان فرو مى ريزد.
2 . اين حديث را مى توان در صحاح و ديگر كتاب هاى روايى مشاهده نمود.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com