جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تأمّلاتی در مفهوم حدیث «النجوم»
نادانى برخى از بزرگان اصحاب
برخى از بزرگان اصحاب، احكام شرعى و حتى معانى واژگان عربى را نمى دانستند و ناآگاهانه درباره اين احكام و واژگان، سخن مى گفتند.
با آن كه واژه «كلاله» در قرآن آمده و پيامبر صلى اللّه عليه وآله نيز معناى آن را براى مردم، تبيين كرده بود، امّا چنان كه مشهور است ابوبكر معناى اين واژه را نمى دانست؛ وى در پاسخ به سؤالى پيرامون معناى اين واژه گفت:
من درباره «كلاله» ديدگاهى دارم كه اگر درست باشد به فضل خداى يكتا و بى همتاست و اگر نادرست باشد برآمده از من و شيطان است و خداوند از او بيزار است... .1


1 . همه مفسّران و علماى كلام اين سخن را نقل كرده اند.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com