جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تأمّلاتی در مفهوم حدیث «النجوم»
شراب خوارى عبدالرحمان بن عمر
ابوشحمه عبدالرحمان بن عمر بن خطّاب در زمان خلافت پدرش و به هنگام حكومت عمروعاص بر مصر، در اين سرزمين، باده نوشيد.
عمر، فرزند خود را از مصر فراخواند و در مدينه، بر او حد جارى كرد. عمرو عاص نيز در مصر، اين فرزند عمر را ـ كه بيمار شده بود ـ حد زد و آن گاه او را به زندان افكند تا آن كه در اثر اجراى حد در حال بيمارى، جان سپرد.1


1 . شرح نهج البلاغه: 12 / 104 ـ 106، همان گونه كه پيداست اين داستان از چند جهت با متون شرعى، تعارض دارد.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com