جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تأمّلاتی در مفهوم حدیث «النجوم»
شراب فروشى سمرة بن جندب
سمرة بن جندب در زمان عمر بن خطّاب به شراب فروشى پرداخت و عمر پس از شنيدن اين خبر گفت: خداوند فلانى را هلاك كند... .1


1 . صحيح بخارى: 2 / 774 و 775 كتاب البيوع، باب لايذاب شحم الميته، حديث 2110 و ديگر كتاب ها.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com