جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تأمّلاتی در مفهوم حدیث «النجوم»
جنايت خالد بن وليد
خالد بن وليد در زمان ابوبكر به قوم مالك حمله كرد و به قتل، غارت و اسير كردن آنان پرداخت. خالد بن وليد در اين حمله، رئيس قبيله يعنى مالك بن نويره را به قتل رساند و همان شب ـ بدون توجّه به زمان عدّه ـ با همسر مالك ازدواج كرد تا جايى كه عمر بن خطّاب عمل او را تقبيح كرد.1


1 . اين داستان نيز مشهور و در همه تواريخ، سيره ها و كتاب هاى كلام، موجود است و از جمله موارد انتقاد از ابوبكر بن ابى قحافه به شمار مى رود.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com