آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به سندها و راویان حدیث «النجوم» و دیدگاه های پیشوایان جرح و تعدیل درباره آن ها
سلام بن سليم
ابن حجر مى گويد: سلام، از نظر نقل حديث ضعيف است.
ابن حزم مى گويد: سلام، احاديث جعلى را نقل مى كند و بى ترديد اين حديث هم از جمله احاديث جعلى اوست.
ابن خراش مى گويد: سلام، دروغ گوست.
ابن حبّان مى گويد: سلام، برخى احاديث جعلى را نقل كرده است.
ابن حبّان با ذكر سخنان فوق در سلسلة الأحاديث الموضوعة والضعيفة اضافه مى كند: علما به ضعف سلام از نظر نقل حديث، اتّفاق نظر دارند.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com