آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به سندها و راویان حدیث «النجوم» و دیدگاه های پیشوایان جرح و تعدیل درباره آن ها
روايت جابر بن عبداللّه انصارى و راويان آن
اين حديث از زبان جابر بن عبداللّه انصارى نيز نقل شده است، امّا روايان آن، ناشناخته هستند. پيش از اين اشاره شد كه ابن حجر عسقلانى در تخريج أحاديث الكشّاف مى نويسد:
دارقطنى اين حديث را از قول حميد بن زيد، از مالك، از جعفر بن محمّد، از پدرش، از جابر ـ در خلال حديثى ديگر ـ نقل كرده و آن را در غرائب مالك جاى داده است؛ در اين حديث آمده است كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرمود:
فبأيّ قول أصحابي أخذتم اهتديتم. إنّما مثل أصحابي مثل النجوم، من أخذ بنجم منها اهتدى؛
به سخن هريك از اصحاب من اقتدا كنيد، هدايت مى شويد، اصحاب من هم چون ستارگانند و هر كس به هر كدام از اين ستارگان اقتدا كند، هدايت مى شود.
دارقطنى مى گويد: صدور اين حديث از مالك، به اثبات نرسيده و همه راويان آن ـ جز مالك ـ ناشناخته هستند.
اين حديث با سند ديگرى نيز از جابر نقل شده است. امّا افراد ذيل در ميان راويان آن به چشم مى خورند:

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com