جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به سندها و راویان حدیث «النجوم» و دیدگاه های پیشوایان جرح و تعدیل درباره آن ها
نعيم بن حمّاد
همان گونه كه در سخن ابن جوزى ملاحظه شد، اعتبار نعيم بن حمّاد مخدوش است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com