جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: سخنان پیشوایان بزرگ و حافظان اهل سنّت در حدیث «النجوم»
7 . احمد بن الحسين بيهقى و نگاهى به شرح حال او
از ديگر دانشمندان اهل سنّت كه حديث «النجوم» را تضعيف كرده، حافظ ابوبكر بيهقى درگذشته سال 457 هجرى است. آن سان كه حافظ ابن حجر عسقلانى نقل كرده وى در كتاب المدخل حديث «النجوم» را تضعيف كرده است.1
كتاب هاى رجالى اهل سنّت از ستايش بيهقى مملو است. ابن تغرى بردى گويد: احمد بن حسين بن على بن عبداللّه حافظ ابوبكر بيهقى در سال 384 هجرى ديده به جهان گشود. وى در علم حديث و فقه يگانه دوران خويش بود، كتاب هاى بسيارى به رشته تحرير درآورد و نصوص امام شافعى را در ده مجلد جمع آورى كرد و در جمادى الثانى در نيشابور ديده از جهان فرو بست.2


1 . الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف: 2 / 604.
2 . براى آگاهى بيشتر در شرح حال بيهقى ر.ك: شذرات الذهب: 3 / 304، طبقات الشافعيه: 4 / 168، العبر: 3 / 242، النجوم الزاهره: 5 / 77، وفيات الأعيان: 1 / 57 و 58، تذكرة الحفاظ: 3 / 309.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com