جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: سخنان پیشوایان بزرگ و حافظان اهل سنّت در حدیث «النجوم»
بخش يكم
سخنان پيشوايان بزرگ و حافظان اهل سنّت در حديث «النجوم»

سخنان روشن
حقيقت اين است كه گروه بسيارى از دانشمندان و پيشوايان حديثى، تفسيرى، اصولى و رجالى اهل سنّت به صراحت، حديث «النجوم» را با تمام متون و سندهايش ضعيف دانسته اند؛ به گونه اى كه جاى هيچ گونه شك و ترديدى نمانده كه اين حديث از درجه اعتبار و استناد ساقط است.
اينك عين عبارات برخى از عالمان اهل سنّت را درباره حديث «النجوم» با نگاهى گذرا به شرح حال آنان مى آوريم.1


1 . گفتنى است مطالبى كه در تكريم و بزرگداشت علماى اهل تسنّن نقل مى شود، براى نشان دادن اهميّت و جايگاه آنان در بين اهل تسنّن در جهت تكذيب حديث ساختگى «النجوم» است، وگرنه اين تأييدات مورد قبول شيعيان نيست.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com