جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
فصل سوّم: شرائط امام از نظر اهل سنّت
آيا حضرت امير با ابوبكر بيعت كردند؟
در مقام بررسى اوّلين مطلبى كه ادّعا شده، سؤالات زير مطرح مى شود:
اوّلاً: معناى بيعت چيست؟
ثانياً: آيا بيعتى واقع شده است يا نه؟
ثالثاً: اگر واقع شده، وقوع آن به چه كيفيّت بوده است؟
رابعاً: اگر واقع شده، چه زمانى واقع شده است؟
قبل از همه اينها: آيا اساساً امامت از طريق بيعت قابل اثبات است يا نه؟
ما براى اثبات خلافت و امامت اميرالمؤمنين عليه السّلام به ادلّه سه گانه يعنى: قرآن كريم، سنّت قطعى رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم و عقل تمسّك مى كنيم، و مراد ما از دليل عقلى، قاعده قبح تقدّم مفضول بر فاضل است، و اين قاعده را حتّى «ابن تيميّه» قبول دارد.
اما اهل سنت، پس از اقرار به عدم وجود نصّ بر امامت ابوبكر، و تنزّل از ادّعاى افضليت او، راهى جز اجماع صحابه و بيعت آنان با وى ندارند.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com