جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: بررسی امامت ابو بکر و عمر
امامت عمر نيز با تعيين شورا نبود
آن گاه كه ابوبكر تصميم گرفت پس از خود عمر بن خطّاب را به عنوان خليفه نصب كند; حتّى آخرين لحظه عمرش نيز هيچ سخنى از شورا به ميان نيامد; نه در نزد ابوبكر و نه در جايى ديگر. سرانجام ابوبكر به عمر بن خطّاب وصيت كرد و او را جانشين خود قرار داد و همان شد كه قاضى و فقيه بزرگ ابويوسف در كتاب الخراج نقل كرده است. وى مى گويد:
هنگامى كه زمان وفات ابوبكر فرا رسيد، وى شخصى را در پى عمر فرستاد تا او را به جانشينى خويش برگزيند.
اما مردم به او گفتند: آيا مى خواهى مردى تندخو و سخت گير را جانشين خود بر ما قرار دهى؟! اگر او اختيار ما را به دست گيرد تندخوتر و سخت گيرتر خواهد بود; در اين صورت وقتى به ديدار پروردگارت بروى به او چه جوابى خواهى داد كه عمر را بر جانشينى خود براى ما قرار داده اى؟
ابوبكر پاسخ داد: آيا مرا از پروردگارم مى ترسانيد؟ به او خواهم گفت: خداوندا! من بهترين آفريدگان تو را به اميرى نصب كردم.1

1 . كتاب الخراج: 11.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com