آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) چگونگی نماز ابو بکر به جای رسول خدا صلی الله علیه وآله

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: بررسی سندهای روایت
روايت مسروق بن اجدع از عايشه
در بررسى حديث از طريق مسروق بن اجدع از عايشه، با اشكالات ذيل مواجه مى شويم:
1 . اين حديث را ابووائل (شقيق بن سلمه)، از مسروق روايت مى كند. عاصم بن بهدله در مورد شخصيّت ابووائل گويد:
به ابووائل گفته شد: كداميك از آن دو نزد تو محبوب تر است: على يا عثمان؟
گفت: على نزد من محبوب تر بود، بعد عثمان محبوب تر شد]![1
2 . طبق نقل نَسائى و احمد بن حنبل، نعيم بن ابى هند از ابووائل روايت مى كند كه در گذشته پيرامون شخصيّت نعيم آگاهى يافتيم.
احمد به دو طريق اين روايت را به نعيم بن ابى هند مى رساند. در يكى از اين دو طريق راويى كه از نعيم روايت را نقل مى كند «شبابة بن سوار» است. رجال شناسان در شرح حال او مى گويند: شبابه به ارجاء معتقد بود و مردم را به سوى آن دعوت مى كرد. به همين جهت احمد بن حنبل او را ترك كرد و با تاختن به وى او را از اعتبار مى انداخت.
ابوحاتم نيز در مورد او اين گونه اظهار نظر كرده است: نمى توان به حديث او استناد كرد.2
جلال الدّين سيوطى در همان فائده مذكور او را آورده است. ابن حجر نيز در شرح حال او مطالبى را آورده كه بيان گر دشمنى او با اهل بيت پيامبر صلى اللّه عليه وآله است.3

1 . تهذيب التهذيب: 4 / 275.
2 . تهذيب التهذيب: 4 / 274، تاريخ بغداد: 9 / 298.
3 . تهذيب التهذيب: 4 / 275.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com