جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: دیدگاه علمای بزرگ اهل سنّت پیرامون سند حدیث اقتدا
6 ـ كلام ابن عَدِى جرجانى
يكى ديگر از بزرگانى كه از حديث اقتدا ايراد گرفته است، حافظ ابواحمد ابن عَدى (درگذشته سال 365 هـ) است. او اين حديث را از انس بن مالك و در ضمن شرح حال حَمّاد بن دليل در كتاب الضعفاء آورده است.
سيوطى نيز در الجامع الصغير از او نقل مى كند و همان جا تصريح مى كند كه اين حديث را حَمّاد بن دليل براى او با دو سند روايت كرده و اين دو سند را جز حَمّاد بن دليل شخص ديگرى نياورده است(1).

(1) البتّه ما در بخش يكم متن اين دو سند را بيان كرديم، و اشكال آن دو را از نظر ابن عَدى و ديگر علما نقل نموديم. ر.ك صفحه 43 ـ 45 از همين كتاب.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com