جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: دیدگاه علمای بزرگ اهل سنّت پیرامون سند حدیث اقتدا
4 ـ كلام ابوجعفر عُقَيلى
حافظ بزرگ، ابو جعفر عُقَيلى (درگذشته سال 322 هـ) نيز در كتاب الضعفاء اين حديث را نقد كرده است. او مى گويد:
محمّد بن عبداللّه بن عمر بن قاسم عمرى، از مالك ـ كه احاديث او صحيح نيستند و به نقل حديث شناخته نشده است ـ از احمد بن خليل خريبى، از ابراهيم بن محمّد حلبى، از محمّد بن عبداللّه بن عمر بن قاسم بن عبداللّه بن عبيداللّه بن ابراهيم بن عمر بن خطّاب از مالك، از نافع نقل مى كند كه ابن عمر مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
«به دو اميرى كه پس از من هستند; يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد».
عُقَيلى در ادامه مى گويد: اين حديثِ منكرى است و در روايت مالك اين خبر وجود ندارد(1).
البتّه حافظ ذهبى و حافظ ابن حجر نيز طعن و خدشه عُقَيلى را نسبت به اين حديث ذكر كرده اند و ـ همان طور كه خواهيد دانست ـ بر آن تكيه كرده اند.
همچنين عُقَيلى، شرح حال يحيى بن سلمة بن كهيل را در الضعفاء آورده و آن حديث را از او از ابن مسعود با همان سندى كه در صحيح تِرمذى آمده، نقل كرده است و عين عبارت او در بخش يكم بيان شد.

(1) الضعفاء الكبير: 4 / 94 و 95.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com