جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) حدیث اقتدا به شیخین در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: دیدگاه علمای بزرگ اهل سنّت پیرامون سند حدیث اقتدا
نگاهى به شرح حال ابوحاتِم رازى
ابوحاتِم رازى (درگذشته سال 277 هـ) از پيشوايان بزرگ و حفّاظى به شمار مى آيد كه دانشمندان اهل سنّت بر وثاقت و جلالت آن ها اتّفاق نظر دارند; بلكه او را از هم رديفان بُخارى و مسلم قرار داده اند.
سَمعانى در مورد ابوحاتِم مى گويد: او پيشواى بزرگ عصر خود بود و در مشكلات حديث به او رجوع مى شد... وى از علماى مشهورى است كه به فضل، حفظ و رحل سفر براى كسبِ دانش و اخذ حديث وصف شده است...(1).
ابن اثير در اين زمينه مى گويد: ابوحاتِم از هم رديفان بُخارى و مسلم است(2).
ذهبى او را اين گونه توصيف مى كند: ابوحاتِم رازى، محمّد بن ادريس بن منذر حنظلى، امام، حافظ بزرگ، و يكى از اعلام و بزرگان دانش است...(3).
ذهبى در جايى ديگر مى گويد: ابوحاتِم رازى، امام، حافظ، ناقدِ حديث و شيخ محدّثين است. او از هم رديفان بُخارى است...(4).
و بالاخره شهرت او تا آن جاست كه شرح حال وى در كتاب هاى متعدّد و معتبر اهل سنّت آمده است(5).

(1) الانساب: 2 / 279.
(2) الكامل فى التاريخ: 7 / 439.
(3) تذكرة الحفّاظ: 2 / 567 .
(4) سير اعلام النبلاء: 13 / 247.
(5) رك: تاريخ بغداد: 2 / 73، تهذيب التهذيب: 9 / 31، البداية والنهاية: 11 / 59، الوافى بالوفيات: 2 / 183 و طبقات الحفّاظ: 255.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com